Acupunctuur

Acupunctuur is gebaseerd op de werking van het meridiaansysteem. Met behulp van de pols- en tongdiagnose wordt de aard van de klacht bepaald. Het steken van zeer dunne naalden in punten op de meridianen beïnvloedt de organen. Middels het reguleren of stimuleren van de juiste punten op de meridianen kan het gewenste effect verkregen worden. Acupunctuur activeert het zelfhelend vermogen van het menselijk lichaam.

De aandacht voor acupunctuur groeit. Patiënten die geen baat hebben bij behandelingen in de reguliere zorg komen terecht bij een acupuncturist.
Helaas bestaan er aandoeningen waar ook de traditionele acupunctuur weinig tot geen effect op heeft. Dit betreft voornamelijk klachten gerelateerd aan de hersenen. Een lang behandeltraject volgt, met beperkt resultaat.


Brain-Abdominal acupunctuur

Brain-Abdominal acupunctuur (B-A acupunctuur) is ontwikkeld door prof. Sofyan Rangkuti. Deze baanbrekende behandelmethode voegt een extra dimensie toe aan de traditionele acupunctuur. Chronische en onverklaarde klachten kunnen dankzij B-A acupunctuur genezen, waardoor patiënten hun normale leven weer kunnen oppakken.
De naam van de behandelmethode is afgeleid van de locatie en de werking: door prikkeling van het buikgebied verbeteren de hersenfuncties.


Werking
De hersenen zijn via zenuwen met de verschillende organen verbonden. Rangkuti heeft in totaal 60 gebieden op de buik ontdekt die in directe relatie staan met de hersenen. Door acupunctuur op deze gebieden toe te passen, worden de hersenprikkels rechtstreeks beïnvloed. Zo vindt stimulatie plaats van de neurotransmitters, die informatie tussen de organen en hersenen overdragen.

In totaal bevinden zich 5 microsystemen op de buik. Ieder microsysteem heeft een relatie met verschillende stelsels (waaronder het enteric nervous systeem en het limbisch systeem). Stimulatie van de juiste punten herstelt het disfunctionele stelsel. Het enteric nervous systeem maakt bijvoorbeeld contact met de 12 hersenzenuwen.

Verklarende woordenlijst

12 hersenzenuwen
Het menselijk lichaam beschikt over twaalf hersenzenuwen. Deze zenuwen beginnen in de hersenstam en hebben verschillende functies. Drie hersenzenuwen zijn sensorisch, vijf motorisch en vier hebben zowel een sensorische als een motorische functie.

chronisch
Een klacht of aandoening wordt als chronisch geclassificeerd indien deze langer dan drie maanden aanhoudt.

complementaire gezondheidszorg
De term complementaire gezondheidszorg is een verzamelnaam voor alle alternatieve geneeswijzen die een aanvulling bieden op de reguliere gezondheidszorg.

cortex
De cortex is het gebied in de hersenen waar informatie uit het lichaam wordt ontvangen, geanalyseerd en geïnterpreteerd. Dit proces resulteert in gedachten, spraak en handelingen.

elektrostimulatie
Perifere zenuwen, welke onder andere gerelateerd zijn aan de waarneming en reactie op pijn, worden gestimuleerd door elektrische impulsen. Dit gebeurt middels het plaatsen van elektroden op de huid of naald.

enteric nervous systeem
Het enteric nervous systeem is onderdeel van het perifere zenuwstelsel en controleert het maagdarmkanaal. Het ENS wordt beschouwd als de tweede hersenen vanwege zijn complexiteit en de mogelijkheid tot zelfstandig functioneren.

hippocampus
De hippocampus is een gebied in de hersenen dat, samen met de cortex, betrokken is bij de opslag van nieuwe herinneringen. In dit proces is de taak van de hippocampus het opslaan van feitelijke gebeurtenissen. De hippocampus is onderdeel van het limbisch systeem.

hypofyse
De hypofyse is gelokaliseerd midden in het hoofd, onder de hersenen. Deze klier scheidt verschillende hormonen af.
Door de productie van bepaalde hormonen heeft de hypofyse twee functies: het beïnvloeden van andere klieren en de water- en vochtregulatie van het lichaam

hypothalamus
De hypothalamus is onderdeel van de hersenen. Zij heeft een regulerende werking op de emotionele, reproductieve, vegetatieve, endocriene, hormonale, viscerale en autonome functies. De hypothalamus speelt ook een belangrijke rol bij gedrag.

laserstimulatie
Een relatief zwakke laser wordt gebruikt om het weefsel aan te zetten tot regeneratie.

limbisch systeem
Het limbisch systeem is een groep structuren in de hersenen die verantwoordelijk is voor emotie, motivatie, genot en het emotioneel geheugen.

meridiaansysteem
Het meridiaansysteem is een term uit de Chinese Geneeskunde en verwijst naar het netwerk van energiebanen, oftewel meridianen, in het menselijk lichaam. Uit onderzoek blijkt dat deze meridianen nauw gerelateerd zijn aan het zenuwstelsel.

microsysteem
Het menselijk lichaam (waaronder organen en weefsels) of een functie van het lichaam is gereflecteerd in een lichaamsdeel. Bekende voorbeelden van microsystemen zijn handen, voeten, oren en schedel.

moderne polsdiagnose
De moderne polsdiagnose is gebaseerd op de klassieke polsdiagnose uit de Chinese Geneeskunde. Door belangrijke aanpassingen in dit diagnostisch middel wordt de communicatie onder therapeuten vereenvoudigd.

neurofysiologische test
Diagnostische test gericht op het vaststellen van de werking van het zenuwstelsel.

neuron
Een neuron (zenuwcel) verwerkt informatie en signalen op basis van verandering in het elektrisch potentiaal. In totaal bestaat het lichaam uit 100 miljard neuronen.

neurotransmitter
Een neurotransmitter is een stof die gebruikt wordt voor de signaaloverdracht tussen neuronen. Veel neurotransmitters zijn afgeleid van aminozuren. Bekende voorbeelden zijn adrenaline, dopamine, serotonine en histamine.

polsdiagnose
Polsdiagnose is een van de diagnostische hulpmiddelen in de Chinese Geneeskunde. Deze verschilt van het opnemen van de pols in de westerse geneeskunde. Bij klassieke polsdiagnose wordt niveau, kracht, snelheid en vorm van de pols bepaald op drie posities.

posttraumatische stress stoornis (PTSS)
Posttraumatische stress ontstaat als gevolg van traumatische gebeurtenissen. Kenmerkend voor een traumatische gebeurtenis zijn gevoelens van extreme angst, machteloosheid en afschuw.

Symptomen van PTSS zijn herbelevingreacties, ontkenning van de gebeurtenis en verhoogde prikkelbaarheid.

receptoren
Receptoren zijn specifieke eiwitten in de celwand en dienen als aangrijpingspunt voor lichaamseigen en lichaamsvreemde stoffen. Een receptor kan alleen zijn bijbehorende stof binden. Na binding wordt de receptor geactiveerd, waarna er in de cel diverse processen worden gestart. Uiteindelijk zorgt dit voor de benodigde fysiologische reactie.

thalamus
In iedere hersenhelft bevindt zich een thalamus. De thalami zijn belangrijke regelkamers. De thalamus ontvangt sensorische en motorische informatie en verwerkt deze. De thalamus heeft verder nog verbindingen met het limbisch systeem.

tongdiagnose
Tongdiagnose is een van de diagnostische hulpmiddelen in de Chinese Geneeskunde. Gebieden op de tong zijn gerelateerd aan organen. De oorzaak van de klacht kan bepaald worden door te kijken naar het beslag, de vorm en de kleur van de tong.